Team

Zespół Zarządzania Projektem:

Prof. UAM dr hab. Maciej Franz – Inicjator projektu; General Project Manager; Z-ca Szefa Kolegium Redakcyjnego;
Prof. UAM. Zbigniew Pilarczyk – Head of Brand Management; Szef Kolegium Redakcyjnego;
Dr Bartosz Kruszyński – Project Development Manager;

Kolegium Redakcyjne:

Prof. UAM. Zbigniew Pilarczyk – szef kolegium;
Prof. UAM dr hab. Maciej Franz – z-ca szefa kolegium;
Dr Bartosz Kruszyński – redaktor;
Dr Karol Kościelniak – redaktor;
Dr Łukasz Różycki – redaktor
Dr Anna Pastorek – redaktor;
Dr Anna Kryszak – redaktor;